Efektiivne meeskond

Efektiivse meeskond on väikestele gruppidele (kuni 15 inimest) suunatud koolitus, mille eesmärgiks on suurendada meeskonna ühtsustunnet, et seeläbi parandada kõigi meeskonna liikmete stressiga toimetuleku võimet ja produktiivsust.

efektiivne meeskondEffektiivse meeskonna koolitus sobib kõikidele gruppidele, kes peavad lühemat või pikemat aega mõne eesmärgi nimel koos töötama. Koostöö tulemuslikkus sõltub nii iga indiviidi panusest kui ühisest kooos toimimise võimekusest.

Koolituse kestus on 1,5h kuni päevani, sõltuvalt teemade hulgast, mida soovitakse läbida. Koolituse sisu on võimalik jagada mitme kohtmuse vahel – nt toimub koolitus neli korda iga nädal/ üle nädala vms mõnel tööpäeva hommikul/ pärastlõunal. Samuti sobib see koolitus hästi meeskonna väljasõitudele, kui on vaja ennem õhtust vabakava pisut ühtsustunnet luua ja midagi kasulikku teada saada. Täpsema info saamiseks täida ära allolev vorm või saada kiri naerata@menssana.ee.

Teemad, mida meeskonnakoolitusel on võimalik käsitleda:

  • grupi dünaamika – kuidas grupp areneb?
  • mis on stress – positiivse ja negatiivse stressi erinevused?
  • kuidas meeskonnas üldist heaolu luua?
  • kuidas head tuju luua ja hoida?
  • kuidas positiivset psühholoogiat meeskonna efektiivsemaks muutmisel kasutada?
  • mis on mõttemustrid ning kuidas neid muuta?
  • efektiivne kommunikatsioon ja mina-sõnumid.

Täpse koolituse sisu paneme kokku tellija soovist ning soovitatavast ajaraamist lähtuvalt.

 

Koolituse metoodika:

Koolitus on interaktiivne, lisaks teooriale toimuvad praktilised harjutused, mis aitavad nii räägitut mõista kui meeskonnatunnet suurendada.